Dożynki Gminne, to czas radości i podziękowań: Panu Bogu za plony, a ludziom za trud. Jest to polskie święto rolników o wieloletniej tradycji, a Mieszkańcy naszej Gminy wkładają swoje ogromne serca, aby ją pielęgnować.