Legnickie Pole na starych fotografiach

Drukuj
Galeria zdjęć Legnickiego Pola z pocz. XX wieku to zestaw 32 obrazków pokazujących historię miejscowości Galeria zdjęć Legnickiego Pola z pocz. XX wieku to zestaw 32 obrazków pokazujących historię miejscowości. Zdjęcia zostały przekazane przez Grupę Federalną Liegnitz i Zbiory Legnickie w Wuppertalu. Prezentowane po raz pierwszy były podczas Dożynek Międzynarodowych jakie odbywały się w Legnickim Polu 1 października 2005r. - jako jedna z wystaw przedstawiających zbiory legnickie w Wuppertalu.

View the embedded image gallery online at:
http://legnickiepole.pl/zabytki-mainmenu-12/legnickie-pole-na-starych-fotografiach-mainmenu-124.html?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeId9d77768e7d

Zdjęcia oficjalnie zostały przekazane gminie 16 grudnia 2005r. na spotkaniu w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu. Teraz prezentowane są w urzędzie gminy.

Spotkanie
Od lewej: M. Krzeczkowski, Sigmunt hr. von Zedlitz, Dr. Gerhard Kaske, Lech Lipczak

 


Zdjęcie
Widok ogólny Legnickiego Pola zdjęcie lotnicze, na pierwszym planie majątek ziemski rodziny Blücherów Gesamtansicht von Wahlastatt, Luftbild, im vordergrund das Gut der Familie Blücher

Zdjęcie
Widok Legnickiego Pola, od strony południowo-wschodniej Blick auf Wahlastatt, vom Süd-Osten aus

Zdjęcie
Legnickie Pole - centrum miejscowości z gospodą

Zdjęcie
Kościół ewangelicki i pomnik poległych w wojnie 1870-1871 Evangelische Kirche und Ehrendenkmal für die Gefallenen des Krieges von 1870-1871Zdjęcie
Budynek szkoły kadetów i kościół klasztorny Kadettenhaus und Klosterkirche

Zdjęcie
Kościół ewangelicki, fotografia Hansa Schumma Evangelische Kirche, Toto Hans Schumm

Zdjęcie
Pomnik poległych w latach 1914-1918, przy wejściu do parku zamkowego Gefallendenkmal 1914-1918, am Eingang zum Schlosspark

Zdjęcie
Budynek szkolny Państwowego Zakładu Kształcenia Schulgebände der Staatlichenn BildungsanstaltZdjęcie
Budynek internatu, wcześniej należący do kadetów, Wohngebäude der Internatsschüler, vormals Kadetten

Zdjęcie
Kościół klasztorny i cześć dawnego Zakładu Kształcenia Kadetów, Klosterkirche und Teil der ehemaligen Kadettenanstalt

Zdjęcie
Kościół klasztorny i budynki internatu, Klosterkirche und Internatsbauten

Zdjęcie
Portal główny kościoła klasztornego, wniesionego w latach 1727-1731 przez Dientzenhofera, Hauptportal der Klosterkirche, erbaut 1727-1731 von DientzenhoferZdjęcie
Wnętrze kościoła klasztornego ozdobione freskami Damiana Asama, Inneres der Klosterkirche, ausgemalt 1730-33 von Damian Asam

Zdjęcie
Dwa spośród fresków zdobiących sklepienie kościoła, Zwei der gro?en Deckengemälde

Zdjęcie
Obraz Franca de Beckera, z ołtarza głównego po lewej św,Piotr, po prawej św. Paweł, Hochaltarbild von Frans de Backer, links Petrus, rechts Paulus

Zdjęcie
Zdjęcie
Empora organowa, wykonana podczas zakończenia prac budowie kościoła w 1733, Die Orgelempore, Abschluss aller Arbeiten 1733

Zdjęcie
Aula, wcześniej sala modlitw kadetów (wg projektu Schinkla) Die Aula, vormals Bestaal der Kadetten (gestaltel nach Schinkel)

Zdjęcie
Jadalnia z posiągiem księcia Blüchera, Der Speisesaal, mit Standbild von Fürst Blücher

Zdjęcie
Pływalnia kadetów zabudowana w 1898, Die Schwimmhalle der Kadetten erbaut 1898Zdjęcie
Nauka pływania, Schimmunterricht

Zdjęcie
Pokazy ćwiczeń gimnastycznych w 1928 podczas wizyty Paul von Hindenburga Turnvorführungen, 1928 bei Besuch Paul von Hindenburg

Zdjęcie
Szkolne zajęcia sportowe Schulsport

Zdjęcie
Kadeci po zajęciach, fechtunku Kadetten und dem FechtunterrichtZdjęcie
Paul von Hindenburg z wizytą w Legnickim Polu, niegdyś kadet później marszałek polowy i prezydent Rzeszy Paul von Hindenburg zum Besuch in Wahlstatt, einst Kadett, später Feldmarschall und Reichspräsident

Zdjęcie
W kręgu byłych kadetów i kolegów z internatu, Im Kreise ehemaliger Kadetten und Stubenkameraden

Zdjęcie
Prezydent Rzeszy z wyróżnionymi uczniami, Der Reichspräsident mit ausgezeichnten Schülern

Zdjęcie
Rozmowa między uczniami, Gespräch unter SchülernZdjęcie
Prezydent Rzeszy podczas przemowy, Der Reichspräsident bei einer Ansprache

Zdjęcie
Prezentacja ćwiczeń sportowych przed prezydentem Rzeszy Sportvorführungen vor dem Reichspräsidenten

Zdjęcie
Dobry nastrój na trybunie honorowej, Heute Laune auf der Ehrentribühne

Zdjęcie
Dostojnicy podczas wizyty prezydenta Rzeszy Die Honorationen beim Besuch des Reichspräsident