Legnickie Pole na starych fotografiach

Spis treści


Zdjęcie
Prezydent Rzeszy podczas przemowy, Der Reichspräsident bei einer Ansprache

Zdjęcie
Prezentacja ćwiczeń sportowych przed prezydentem Rzeszy Sportvorführungen vor dem Reichspräsidenten

Zdjęcie
Dobry nastrój na trybunie honorowej, Heute Laune auf der Ehrentribühne

Zdjęcie
Dostojnicy podczas wizyty prezydenta Rzeszy Die Honorationen beim Besuch des Reichspräsident

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu