Legnickie Pole na starych fotografiach

Spis treści


Zdjęcie
Budynek internatu, wcześniej należący do kadetów, Wohngebäude der Internatsschüler, vormals Kadetten

Zdjęcie
Kościół klasztorny i cześć dawnego Zakładu Kształcenia Kadetów, Klosterkirche und Teil der ehemaligen Kadettenanstalt

Zdjęcie
Kościół klasztorny i budynki internatu, Klosterkirche und Internatsbauten

Zdjęcie
Portal główny kościoła klasztornego, wniesionego w latach 1727-1731 przez Dientzenhofera, Hauptportal der Klosterkirche, erbaut 1727-1731 von Dientzenhofer

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu