Historia Legnickiego Pola

Historia Legnickiego Pola, małej wioski, położonej na przedmieściach Legnicy, w pobliżu autostrady A4, związana jest z obroną wartości chrześcijańskich i europejskich. Miejsce to utrwalone zostało w dziejach, jako pole najbardziej doniosłej batalii wojennej w historii Europy. W bitwie pod Legnicą, która rozegrała się 9 kwietnia 1241 r., Tatarom stawiły czoła wojska pod wodzą księcia śląskiego Henryka Pobożnego, syna świętej Jadwigi, który w tej bitwie poległ. Tradycja tych wielkich wydarzeń i pamięć ich uczestników była i jest kultywowana od wieków przez Polaków, Niemców, Czechów, zarówno katolików, jak protestantów. Przykładem tego są coroczne uroczystości organizowane przez miejscową Parafię.

W tym czasie spotykają się w Legnickim Polu przedstawiciele wszystkich służb mundurowych z terenu Dolnego Śląska. W miejscu, gdzie księżna Śląska i Polski - święta Jadwiga znalazła ciało swego syna, został ufundowany mały kościółek p.w. Trójcy Świętej. Wzniesiono go z kamienia na przełomie XII/XIII w. Od 1961 r. mieści się tu Muzeum Bitwy Legnickiej. Na początku XVIII w., w latach 1723-1738, obok istniejącego kościółka została wybudowana potężna świątynia, będąca znakomitym świadectwem chrześcijańskiej wiary i kultury, oceniana przez znawców jako „perła czystego baroku” w tej części Europy. Świątynia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej jest uznana, jako zabytek o najwyższej światowej klasie. Wieże tej wspaniałej budowli zdobią mitry książęce, lśniące w słońcu na zwieńczeniach barokowych hełmów. Z dala już widać, że jest to znakomity obiekt, wzniesiony w miejscu, które odegrało znacząca rolę w historii tych ziem. Projektował go najwybitniejszy architekt europejskiego baroku - Kilian Ignacy Dientzenhofer.

Główną ozdobą kościoła świętej Jadwigi są zdobiące sklepienia freski, autorstwa Cosmy Damiana Asama, niemieckiego malarza, pochodzące z 1733 r. Freski te zachwycają przede wszystkim czystością i świeżością bogatej palety barw. Do czasów współczesnych przetrwały w oryginalnej formie, jako ewenement na skalę światową. Malowidła Asama charakteryzują się ponadto głębokimi treściami teologicznymi.

W centralnym miejscu kopuły kościoła przedstawione jest znalezienie Krzyża Świętgo przez cesarzową - św. Helenę i biskupa Makarego. Krzyżowi oddają chwałę i pokłon wielcy tego świata. W obrzeżu widzimy Maryję z Dzieciątkiem depczącą węża, sceny burzenia pogańskiej świątyni bogini Wenus i szereg epizodów z pracy misyjnej benedyktynów. Nad emporą organową wyobrażone jest, w myśl historii Jana Długosza, pobojowisko bitwy legnickiej, gdzie św. Jadwiga wręcza benedyktynom relikwie drzewa Krzyża Świętego. W ołtarzach bocznych znajdują się obrazy Wacława Wawrzyńca Reinera, w głównym zaś obraz „Znalezienie zwłok Henryka przez św. Jadwigę” Franciszka de Backera. Wystrój rzeźbiarski wykonany został przez mistrza z Pragi - Karola Józefa Hiernle.

Doskonały instrument organowy zbudował w 1731 r. mistrz włoskiego pochodzenia Adam Horatio Casparini. Zabytkowy kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi jest z pewnością jednym z najbardziej wartościowych zabytków Dolnego Śląska. Licznie odwiedzają go rzesze turystów, jak również historycy sztuki i twórcy, w tym studenci Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa, Wrocławia, Monachium, Drezna. Każdego roku do Legnickiego Pola przybywają także studenci z wydziału historii sztuki polskich uniwersytetów. Świadczy to dobitnie o ponadregionalnym znaczeniu świątyni w Legnickim Polu.

W pobenedyktyńskich budynkach klasztornych, na początku ubiegłego wieku, ulokowano Pruski Korpus Kadetów, gdzie uczył się m.in. Paul von Hindenburg - przyszły Feldmarszałek i Kanclerz Rzeszy. W czasie działań wojennych (1939-1945) mieścił się tu obóz jeniecki dla żołnierzy francuskich, radzieckich i jugosłowiańskich - Offlag VIII F. Po wojnie obiekt był w rękach Armii Radzieckiej, następnie Wojska Polskiego. Od 1957 r. znajduje się tu największy w Polsce Dom Pomocy Społecznej, który świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, rewalidacyjne i edukacyjne osobom, wymagającym całodobowej opieki medycznej.

W zabytkowej świątyni w Legnickim Polu prowadzone są od 1999 r. liczne prace remontowe i konserwatorskie. Dotychczas wyremontowano dach kościoła, odrestaurowano dwa fragmenty fresku C.D.Asama ) oraz cztery ołtarze boczne: św. Małgorzaty, św. Benedykta, Matki Bożej Bolesnej i św. Wojciecha. Największą inwestycją Parafii w Legnickim Polu była restauracja zabytkowego instrumentu A.H.Caspariniego z 1731 r. Dzięki wielkim staraniom firm organmistrzowskiej i konserwatorskiej przywrócono organom ich autentyczne barokowe brzmienie i wygląd. Prace konserwatorskie wspierają między innymi: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina Legnickie Pole oraz KGHM Polska Miedź S.A. 18 kwietnia 2004 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski ogłosił, na wniosek Parafii, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu wraz z zespołem klasztornym, Pomnikiem Historii Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to najwyższy tytuł, jaki władze polskie mogą nadać zabytkowi kultury i sztuki.

W Legnickim Polu funkcjonuje camping Ośrodka Sportu i Rekreacji. Czynny jest od maja do września. Dysponuje 40 miejscami noclegowymi w domkach oraz 40 miejscami na polu namiotowym. Ośrodek znajduje się przy ul. Henryka Brodatego. Przez cały zaś rok czynny jest Motel „Dworek" znajdujący się przy autostradzie A4, na 96 km w kierunku Jędrzychowic. Dojazd do motelu jest możliwy także od drogi Gniewomierskiej. Oferuje on przyjezdnym pielgrzymom i turystom miejsca noclegowe z pełną bazą sanitarną, strzeżonym parkingiem i wyśmienitą kuchnią. Na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia znajduje się bezpośredni zjazd do Legnickiego Pola (94 km). Przy zjeździe funkcjonuje całodobowy motel, restauracja „Orlik” wraz z parkingiem. Bezpośrednio z motelu można przejść zabytkową aleją lipową, która jest pomnikiem przyrody.

Obecnie Legnickie Pole jest stolicą Gminy. Tu zlokalizowane są ośrodki: zdrowia, pomocy społecznej, kultury i sportu, Zespół Szkół z salą sportowa. Gmina systematycznie rozwija swoją infrastrukturę techniczną oraz bazę oświatowo-kulturalną. Czynione są starania o budowę gminnego przedszkola. Powstaje tu także nowe osiedle mieszkaniowe. W 2007 roku przygotowano i oddano do użytku ścieżkę edukacyjną pn.: „Złoty Szlak”. Prowadzi ona od centrum Legnickiego Pola do starych szybów górniczych, w których w okresie średniowiecza wydobywano złoto.

Na terenie Gminy zlokalizowany jest obszar o pow. 48 ha wchodzący w skład Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podstrefa Legnickie Pole znajduje się w centralnej części województwa dolnośląskiego, na przedmieściach Legnicy, przy głównym węźle komunikacyjnym - skrzyżowanie autostrady A4 i drogi krajowej nr 3.

Lokują to swoje siedziby takie koncerny, jak: LENOVO, LIDL czy VOSS
Powierzchnia Gminy Legnickie Pole - 85, 4 km2
Liczba mieszkańców - 4930

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu