INICJATYWA LOKALNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LEGNICKIE POLE

➡️promocji i organizacji wolontariatu;
➡️nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
➡️wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
➡️turystyki i krajoznawstwa;
➡️ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
➡️porządku i bezpieczeństwa publicznego;
➡️rewitalizacji.
Z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej mogą wystąpić mieszkańcy Gminy bezpośrednio jako grupa inicjatywna lub za pośrednictwem organizacji, które mają siedzibę na terenie Gminy.
Nabór wniosków odbywa się przez cały rok.
Szczegółowe informacje, regulamin, wzór wniosku, wzór umowy oraz wzór sprawozdania znajdują się w biuletynie informacji publicznej pod adresem: http://www.bip.legnickiepole.pl/…/3424-zarzadzenie-nr-0050-…

Sprawozdanie z realizacji zadaniaAktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu