Sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami za okres od 01.01.2017- 31.12.2018

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W GMINIE LEGNICKIE POLE NA LATA 2017-2020 za okres 01.01.2017- 31.12.2018

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu