Władze

Władze Wsi

SOŁTYS:

Wan Stefan nr tel: 788 600 092


RADA SOŁECKA:

Barbara Kopystańska
Albert Korotkiewicz
Zbigniew Rymarczuk
Przemysław Misiak
Anna Halot

RADNI :
Danuta Wierzbicka Misiak
Krzysztof Lelito