Zestawienia zarejestrownych i wyrejestrownych podmiotów gospodarczych

Ilość podmiotów gospodarczych figurujących w gminnej ewidencji działalności gospodarczej w latach 2000-2011

Wykres 2000-2011

wykres

wykres

Wykres

Wykres


Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu