Zestawienia zarejestrownych i wyrejestrownych podmiotów gospodarczych

Drukuj
Ilość podmiotów gospodarczych figurujących w gminnej ewidencji działalności gospodarczej w latach 2000-2011

Wykres 2000-2011

wykres

wykres

Wykres

Wykres