Strefa Przedsiębiorcy

Podstrefa

Drukuj
Utworzono: środa, 07, styczeń 2009
Podstrefa Legnickie Pole, 48 ha

Podstrefa
(kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć)

Podstrefa Legnickie Pole, 48 ha

Ogólna charakterystyka

Położenie geograficzne

Charakterystyka działek

Teren przemysłowy przeznaczony pod inwestycje typu greenfield, płaski, o regularnych kształtach, uzbrojony, dobrze skomunikowany, wolny od zabudowan, obiektów chronionych przyrody ożywionej i nieożywionej, wysokiej zieleni, zanieczyszczen chemicznych lub innych przekraczających normy, nie zagrożony występieniem klęsk żywiołowych (powodzie, wstrząsy sejsmiczne i in.); brak stanowisk archeologicznych; poprzednie użytkowanie - rolne.
Łączna powierzchnia obszaru wynosi 48.7725 ha.

Infrastruktura komunikacyjna

Infrastruktura techniczna

Infrastruktura techniczna przebiega w większości w odległości 150 m od zachodniej granicy obszaru na terenie Podstrefy Legnica.
Doprowadzenie mediów na teren Podstrefy Legnickie Pole nastąpi w momencie pojawienia się zapotrzebowania.

 

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości w skali rocznej:

 

Podatki i opłaty lokalne

Status prawny

Własność Agencji Nieruchomości Rolnej

Warunki zagospodarowania przestrzennego