Spotkanie na temat „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na obszarze Gminy Legnickie Pole

20190710 160522Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia wspólnie z Panem Kazimierzem Nawrockim Przedstawicielem Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej z siedzibą we Wrocławiu, zorganizował spotkanie, które odbyło się w dniu 10 lipca 2019 r. na sali przy ul. Benedyktynów 7 w Legnickim Polu na temat „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na obszarze Gminy Legnickie Pole. Celem spotkania było omówienie sposobu pobierania próbki do badania gleby i otrzymania zalecanej dawki wapna w celu uzyskania dopłat do wapnowania. Pan Kazimierz Nawrocki w szczegółach opowiedział o programie wapnowania gleb. Najważniejsze informacje jakie przekazał to takie, iż badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie wię
kszej niż 4 ha. Na podstawie badania odczynu gleby dla gleb o pH poniżej lub równemu 5,5, Ogólnopolska Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie wyda opinię nawozową. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:
- do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw
o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
- do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw
o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
- do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw
o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.
Beneficjentem końcowym Programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.
Zainteresowanie tematem wapnowania gleb było bardzo duże. Uczestniczyło około 50–ciu rolników z terenu Gminy Legnickie Pole za co bardzo dziękujemy.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu