Rolnictwo

Apel do Rolników o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw

Przekazujemy apel Okręgowego Inspektora pracy we Wrocławiu:

"Szanowni Państwo Rolnicy

Zbliża się czas intensywnych prac rolnych. Żniwa wieńczą codzienny trud Rolnika. Wymagają jednak wytężonej pracy, od rana do późnego wieczora, często
w zmieniających się warunkach atmosferycznych, a także używania maszyn rolniczych o skomplikowanej konstrukcji.

Mając na uwadze, zagrożenia i niebezpieczeństwa jakie Was dotykają podczas prac rolniczych zwracam się do Państwa o zachowanie rozwagi i ostrożności, a także przestrzeganie wymogów bezpiecznej pracy, zwłaszcza w tym roku, w którym dodatkowo zmagamy się z pandemią koronawirusa.

Tylko w 2019 roku odnotowaliśmy w Polsce 12 909 zdarzeń, które uznane zostały przez KRUS za wypadki przy pracy w rolnictwie. W ich efekcie 10 238 osób zostało poszkodowanych i doznało uszczerbku na zdrowiu, a aż 57 poniosło śmierć. Najwięcej, bo 4975 osób zostało poszkodowanych wskutek upadku. W efekcie uderzenia, przygniecenia bądź pogryzienia przez zwierzęta zostało poszkodowanych 1236 osób,
a pochwycenie, uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń dotknęło 1 222 osoby. Przyznano także 337 rolnikom odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej, a u 296 osób zdiagnozowano chorobę zakaźną, w tym głównie boreliozę.

Szanowni Państwo

Apeluję do Was o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac żniwnych oraz o stosowanie zasad bezpieczeństwa i rozsądku: korzystajcie tylko z maszyn
i narzędzi w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym; zakładajcie osłony na ruchome elementy maszyn, zwłaszcza na wały napędowe; pracujcie w przylegających do ciała ubraniach, bez luźnych elementów - aby uniknąć pochwycenia przez wirujące
i obracające się części maszyn, a także w butach chroniących przed poślizgnięciem; nie przewoźcie ludzi na załadowanych przyczepach, na pomostach oraz dyszlach
i błotnikach maszyn; wyłączajcie napęd oraz silnik ciągnika przed rozpoczęciem naprawy, czyszczenia i konserwacji maszyn; bądźcie bardzo uważni podczas włączania się do ruchu po drogach publicznych. Pamiętajcie również, że w czasie żniw dzieci mają wakacje. Najmłodsi często nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw związanych
z zabawą w gospodarstwie. Zapewnijcie im odpowiednią opiekę i zorganizujcie bezpieczne miejsce zabaw, z dala od pracujących maszyn rolniczych. Wakacje to dla dzieci czas odpoczynku i zabawy.

Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu

Małgorzata Łagocka"300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

Od 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.
– Termin naboru mija z końcem sierpnia – informuje Paweł Mucha, rzecznik prasowy ARiMR.

O pomoc z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych:
powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna.
Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Czytaj więcej: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

"Modernizacja (obszar D)" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw" do 30 czerwca

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów przedłużone zostały terminy składania wniosków na działania „Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – poinformował Tomasz Nowakowski, Prezes ARiMR.
Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o środki w ramach tych dwóch popularnych naborów mają czas
na złożenie wniosków do 30 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej: "Modernizacja (obszar D)" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw" do 30 czerwca

Wydłużone terminy naborów z PROW 2014 - 2020

arimrAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków
o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

Do 17 czerwca 2020 r. przedłużony został termin na dostarczanie wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Ta propozycja pomocy skierowana jest do dwóch grup odbiorców.

Czytaj więcej: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014 - 2020

ARiMR: Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową

arimrDo 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Dopłaty mogą otrzymać ci rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu.

Czytaj więcej: ARiMR: Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową

Odroczenie terminu spłaty zadłużenia w ARiMR

arimrZ uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W celu ułatwienia skorzystania z ulgi w spłacie zobowiązań, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała specjalny druk wniosku, który dostępny jest na stronie www.arimr.gov.pl

Czytaj więcej: Odroczenie terminu spłaty zadłużenia w ARiMR

Substancje chemiczne w gospodarstwie

krusBezpieczne przechowywanie

Środki ochrony roślin przechowujmy „pod kluczem”, z dala od budynków mieszkalnych, inwentarskich i magazynów pasz. Pomieszczenie, w którym składuje się chemikalia, powinno mieć łatwo zmywalną
i równą podłogę, sprawnie działającą wentylację, instalację elektryczną pyło- i gazoszczelną oraz oświetlenie. Pamiętajmy, by zabronić dzieciom wchodzenia do miejsca, w którym magazynowane są chemikalia.

Czytaj więcej: Substancje chemiczne w gospodarstwie

Zalecenia KRUS dotyczące azbestu

Stosowane z rozmachem – między innymi w gospodarstwach rolnych – i uznawane w przeszłości za nieszkodliwe, produkty zawierające azbest obecnie są sukcesywnie usuwane i unieszkodliwiane. Wynika to z udokumentowanych negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania włókien azbestu. Do 2032 roku wyroby zawierające azbest mają zostać usunięte i unieszkodliwione. Z uwagi na zagrożenia, wszelkie działania związane z azbestem musimy podejmować z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności. Zalecenia KRUS dotyczące azbestu znajdują się TUTAJ.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu