Najczęściej popełniane błędy w ofertach na wykonanie zadania publicznego.

Najczęściej popełniane błędy

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu