"WzMOCnij swoje otoczenie"

Zapraszamy wszystkie lokalne podmioty, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców gminy i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej.

http://wzmocnijotoczenie.pl/

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu