KONSULTACJE NT. FUNDUSZY UNIJNYCH

BEZPŁATNE KONSULTACJE NT. FUNDUSZY UNIJNYCH
MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W LEGNICKIM POLU
28 MARCA 2019 R. URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE OD 10.00 DO 12.30


Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej informacji o Funduszach Europejskich w ramach organizowanego w Legnickim Polu Mobilnego Punktu Informacyjnego.

W trakcie dyżuru konsultant udzieli zainteresowanym informacji nt. aktualnych i przyszłych możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich, w tym zasad i procedur ubiegania się o dotacje. W trakcie konsultacji będzie można dowiedzieć się m.in. czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do unijnego wsparcia. Aktualny zakres projektów unijnych to m.in. środki na rozpoczynanie lub rozwój własnej działalności gospodarczej, szkolenia. Zainteresowani dowiedzą się do jakich instytucji należy się zgłaszać w przypadku ubiegania się o środki. 

Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie osoby zainteresowane tematyką Funduszy Europejskich.

Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował dnia 28 marca 2019 r. (czwartek)
w
Urzędzie Gminy Legnickie Pole (ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1 ), w godz. 10.00 - 12.30.Konsultacje są bezpłatne.

Zapraszamy do udziału!

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu