Wspieraj lokalnie

Druga edycja największego w Polsce projektu umożliwiającego efektywne wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych
oraz prowadzenie kampani rozliczania PIT-ów na terenie jednostek samorządu terytorialnego.