Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi

ngo00Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.71.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 31 października 2017 r. określa się:
• termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 31 października 2017 roku,
• termin zakończenia konsultacji na dzień: 10 listopada 2017 roku.

     Celem konsultacji jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców. Pozwoli to na uzgodnienie zapisów programu w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co bezpośrednio będzie się przekładało na jakość i efektywność realizowanych zadań publicznych, a także na budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a sektorem społecznym w naszej Gminie.

     Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza konsultacji, który jest dostępny razem z projektem Programu na stronie internetowej Urzędu (poniżej) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym, a także w siedzibie Urzędu: w pok. nr 19.
     Po wypełnieniu należy go przesłać do dnia 10 listopada 2017 r. na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres pocztowy: Urząd Gminy Legnickie Pole, ul. K. I. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, lub dostarczyć do Sekretariatu w tut. Urzędzie. 

Wyniki konsultacji zostaną upublicznione na stronie internetowej www.legnickiepole.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole.

Zapraszamy do aktywnego działu w konsultacjach.

W załączeniu:
1. Projekt Rocznego Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (format PDF)
2. Formularz konsultacji (format DOC)
3. Zarządzenie (format PDF)