Zaproszenie do współtworzenia Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

ngo00Szanowni Państwo, zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej Gminy do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

     Roczny program jest najważniejszym dokumentem we współpracy między gminą a sektorem społecznym (pozarządowym). Zapisy programu określają w szczególności cel, przedmiot, zasady i formy współpracy, a także zadania priorytetowe do realizacji.

     Zachęcamy, w szczególności organizacje pozarządowe, nie tylko do konsultacji opracowanego w urzędzie projektu programu, ale zaprasza do współtworzenia tego ważnego dokumentu. Każdy zainteresowany podmiot społeczny (także mieszkańcy naszej gminy) ma możliwość zgłoszenia propozycji „nowego” obszaru współpracy lub zadania publicznego do projektu programu. Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza (Załącznik nr 1) i przesłanie go do dnia 23 października na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres pocztowy: Urząd Gminy Legnickie Pole, ul. K. I. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.
     Jednocześnie zapraszamy na otwarte spotkanie dedykowane wypracowaniu zapisów Programu, które odbędzie się 24 października o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Legnickim Polu, ul. K. I. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.

     Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2017 (dostępny poniżej).

1. Załącznik nr 1 - Formularz propozycji
2. Roczny Program Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok