Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "I Gminna Olimpiada Ziemniaka".
W dniu 29 czerwca 2017 r. do Urzędu Gminy Legnickie Pole została złożona oferta w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Legnickie Pole, ul. Krasińskiego 29, 59-241 Legnickie Pole na realizację zadania publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz upowszechniania tradycji rozwoju świadomości kulturowej i obywatelskiej pn. „I Gminna Olimpiada Ziemniaka”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Legnickim Polu oraz na stronie internetowej www.legnickiepole.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi do oferty można składać pisemnie:
  • bezpośrednio w Referacie Promocji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Gminy Legnickie Pole, pok. 19
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • listownie na adres: Urząd Gminy Legnickie Pole ul. K.I. Dientzenhofera 1 59-241 Legnickie Pole
do dnia 12 lipca 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Uproszczona OFERTA realizacji zadania publicznego.pdf
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag.pdf