Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Legnickie Pole podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w 2015 r. z zakresu:
- wspierania projektów związanych z integracją i zwiększeniem udziału osób starszych w życiu społecznym, polegających na: zorganizowaniu kilkudniowych warsztatów pod nazwą "Seniorzy - Kwiaty jesieni"

Pobierz dokument - wyniki otwartego konkursu ofert (format PDF)