Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji Wyniki konsultacji projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Informuję, że w dniu 13 października 2015 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Na podstawie ogłoszenia Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 7 października 2015 r. okresie od 7 października do 13 października 2015 r. projekt Rocznego Programu współpracy był udostępniony i poddany opiniowaniu poprzez strony internetowe Gminy: www.legnickiepole.pl, www.bip.legnickiepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
W powyższym okresie ze strony organizacji i innych podmiotów nie wpłynęła żadna uwaga i opinia.

Legnickie Pole, dnia 19 października 2015 r.