Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - warsztatów dla seniorów.

Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania projektów związanych z integracją i zwiększaniem udziału osób starszych w życiu społecznym, polegający na: - zorganizowaniu kilkudniowych warsztatów pod nazwą: "Seniorzy - Kwiaty jesieni".
Szczegóły poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Treść Zarządzenia Nr 83/2015 (format PDF)