Ogłoszenie Wójta Gminy Legnickie Pole

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Legnickie Pole

w sprawie propozycji do Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Dokument - treść ogłoszenia (format PDF)