Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert
Wójt Gminy Legnickie Pole podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w 2015 r. z zakresu:
1. Ochrony dóbr kultury i tradycji - polegającej na zorganizowaniu Święta pieczonego ziemniaka - lokalna tradycja ludowa pod nazwą: "Na Św. Tekli w Nowej wsi Legnickiej ziemniaki będą piekli"

Pobierz dokument - wyniki otwartego konkusru ofert (format PDF)