Zarządzenie Nr 32/2014

Drukuj
Utworzono: czwartek, 31, lipiec 2014
Zarządzenie Nr 32/2014
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 31lipca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez ochronę i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Gminy Legnickie Pole oraz jej mieszkańców.

Pobierz zarządzenie nr 32/2014 (format PDF)