Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na organizację imprez w plenerze

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na organizację imprez w plenerze
Informuję, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na organizację imprez w plenerze: 

  1. Sentymentalna podróż wspomnień i spotkanie po latach w Koskowicach pod nazwą: „Kresowe spotkania w Koskowicach”.
  2. Święto pieczonego ziemniaka – lokalna tradycja ludowa pod nazwą: „Na św. Tekli w Nowej Wsi Legnickiej ziemniaki będą piekli”
  3. Kulturalno - sportowa impreza hippiczno-historyczna w Raczkowej pod nazwą: „Pożegnanie wakacji”

 

Ogłoszenie o konkursie do pobrania oraz w BIP zakładka organizacje pozarządowe. Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Legnickie Pole ul. Dientzenhofera nr 1, I piętro, pok. nr 1, tel. 76 85 82 817

Legnickie Pole, dnia 3 lipca 2014 r.
Wójt Gminy Legnickie Pole

Pobierz Zarządzenie nr 26/2014 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 3 lipca 2014 r.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu