Organizacje pozarządowe

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi rozpoczęte.

ImageInformujemy, że rozpoczęły się publiczne konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Legnickie Pole do zapoznania się z projektem Programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy (pokój Nr 1 I piętro) w terminie od dnia 7 października 2013 r. do 21 października 2013 r. na załączonym formularzu konsultacji zamieszczonym w zakładce organizacje pozarządowe.
Konsultacje programu współpracy na 2014r. (kliknij plik pdf)


Czytaj więcej: Konsultacje z organizacjami pozarządowymi rozpoczęte.

Wyniki konsultacji.

ImageWyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok."

Czytaj więcej: Wyniki konsultacji.

Wyniki Konkursu

WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE
Podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2012 - wykaz podmiotów którym przyznano dotację na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 23 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Czytaj więcej: Wyniki Konkursu

Oferta na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportuWójt Gminy Legnickie Pole
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 r.

 
Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Czytaj więcej: Oferta na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Wyniki konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012"

Pokaż wyniki konsultacji projektu (format PDF)


Czytaj więcej: Wyniki konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Wynik konsultacji z opp

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

Czytaj więcej: Wynik konsultacji z opp

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

 
Wójt Gminy Legnickie Pole
ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”

Czytaj więcej: Konsultacje z organizacjami pozarządowymi