Organizacje pozarządowe

Program współpracy na 2011

10 listopada 2010 roku Rada Gminy Legnickie Pole podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. 
www.bip.legnickiepole.pl/

Czytaj więcej: Program współpracy na 2011