Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na organizację imprez w plenerze

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na organizację imprez w plenerze
Informuję, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na organizację imprez w plenerze: 

  1. Sentymentalna podróż wspomnień i spotkanie po latach w Koskowicach pod nazwą: „Kresowe spotkania w Koskowicach”.
  2. Święto pieczonego ziemniaka – lokalna tradycja ludowa pod nazwą: „Na św. Tekli w Nowej Wsi Legnickiej ziemniaki będą piekli”
  3. Kulturalno - sportowa impreza hippiczno-historyczna w Raczkowej pod nazwą: „Pożegnanie wakacji”

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na organizację imprez w plenerze

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert
Wójt Gminy Legnickie Pole podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w 2014 r. z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację kolonii profilaktycznej, w okresie wakacyjnym, w miejscowościach nadmorskich, dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Legnickie Pole.

Wykaz podmiotów, którym na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) przyznano dotacje na wsparcie realizacji zadania pod nazwą:

Zadanie – „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” - 5 700 zł·

  • organizację kolonii profilaktycznych w okresie wakacyjnym, w miejscowościach nadmorskich, dla dzieci i młodzieży ze szkól podstawowych i gimnazjum w Gminie Legnickie Pole

Oferta nr 1
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy – 5 700 zł

- na organizację kolonii profilaktycznej w Ośrodku kolonijnym „Pod Rybakiem” w Darłowie, dla 12 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum w Gminy Legnickie Pole

Legnickie Pole, dnia 26 maja 2014 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert

Informuję, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na:

- organizację kolonii profilaktycznych w okresie wakacyjnym, w miejscowościach nadmorskich, dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Legnickie Pole.

Ogłoszenie o konkursie do pobrania (format PDF) oraz w BIP zakładka organizacje pozarządowe.
Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Legnickie Pole ul. Dientzenhofera nr 1, I piętro, pok. nr 1, tel. 76 85 82 817

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konkursie ofert

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Image Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok." 

Czytaj więcej: Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi rozpoczęte.

ImageInformujemy, że rozpoczęły się publiczne konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Legnickie Pole do zapoznania się z projektem Programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy (pokój Nr 1 I piętro) w terminie od dnia 7 października 2013 r. do 21 października 2013 r. na załączonym formularzu konsultacji zamieszczonym w zakładce organizacje pozarządowe.
Konsultacje programu współpracy na 2014r. (kliknij plik pdf)


Czytaj więcej: Konsultacje z organizacjami pozarządowymi rozpoczęte.

Wyniki konsultacji.

ImageWyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok."

Czytaj więcej: Wyniki konsultacji.

Wyniki Konkursu

WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE
Podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2012 - wykaz podmiotów którym przyznano dotację na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 23 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Czytaj więcej: Wyniki Konkursu

Oferta na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportuWójt Gminy Legnickie Pole
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 r.

 
Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Czytaj więcej: Oferta na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu