Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Drukuj
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 r.

Czytaj więcej: Konkurs ofert

Program współpracy na 2011

Drukuj
10 listopada 2010 roku Rada Gminy Legnickie Pole podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. 
www.bip.legnickiepole.pl/

Czytaj więcej: Program współpracy na 2011