Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki "FOPIT-GOBI" w Raczkowej, złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na wparcie i realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - poprzez wspieranie inicjatyw popularyzujących tradycję i dziedzictwo kulturowe Gminy Legnickie Pole i jej mieszkańców - pod nazwą: "II Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Extreme trail".

Dokument - treść ogłoszenia (format PDF)

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Legnickie Pole informuje, że w dniu 23 czerwca 2015 r. została złożona oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert  na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) przez Fundację Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki "FOPIT-GOBI" w Raczkowej, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - poprzez wspieranie inicjatyw popularyzujących tradycję i dziedzictwo kulturowe Gminy Legnickie Pole i jej mieszkańców - pod nazwą: "II Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Extreme trail".

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. do Urzędu Gminy Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi zgłoszone po terminie nie będą uwzględniane.

Informacja Wójta Gminy Legnickie Pole (format PDF)
Oferta na realizację zadania publicznego (format PDF)

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert
Wójt Gminy Legnickie Pole podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w 2015 r. z zakresu:
1. Ochrony zdrowia - organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży: poprzez organizację kolonii profilaktycznej, na przełomie lipca i sierpnia, w miejscowościach nadmorskich, dla dzieci i młodzieży ze szkół w Gminie Legnickie Pole
2. Ochrony dóbr kultury i tradycji - polegającej na zorganizowaniu w dniu 28 czerwca br. w Nowej Wsi Legnickiej spotkania Kresowian, w tym postawienia "Pomnika Kresowiaka" oraz wydania publikacji poświęconej Kresowiakom żyjącym w Gminie Legnickie Pole 3. Ochrony dóbr kultury i tradycji - polegającej na zorganizowaniu w dniu 21 czerwca br. w Raczkowej na Ranczo 13, imprezy pod nazwą: "Noc Kupały" 4. Ochrony dóbr kultury i tradycji - polegającej zagospodarowaniu terenu przy świetlicy wiejskiej i zorganizowaniu w dniu 20 czerwca br. w Gniewomierzu imprezy pod nazwą: "Noc Świętojańska"

Pobierz dokument - wyniki otwartego konkusru ofert (format PDF)

Zarządzenie Nr 19/2015

Zarządzenie Nr 19/2015
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 17 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
1/ ochrony zdrowia - organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży: poprzez organizację kolonii profilaktycznej, na przełomie lipca i sierpnia, w  miejscowościach nadmorskich, dla dzieci i młodzieży ze szkół w Gminie Legnickie Pole;
2/ ochrony dóbr kultury i tradycji - polegającej na zorganizowaniu w dniu 28 czerwca br. w Nowej Wsi Legnickiej spotkania Kresowian, w tym postawienia "Pomnika Kresowiaka" oraz wydania publikacji poświęconej Kresowiakom żyjącym w Gminie Legnickie Pole.

Pobierz zarządzenie nr 19/2015 (format PDF)

Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok".

Dokument wyniki konsultacji (format PDF)

Publiczne konsultacje  projektu

Publiczne konsultacje  projektu

Informujemy, że rozpoczęły się publiczne konsultacje  projektu: „Rocznego Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Legnickie Pole do zapoznania się z projektem Rocznego Programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy (pokój Nr 1 I piętro) w terminie od dnia 21 października 2014 r. do 4 listopada 2014 r. na załączonym formularzu konsultacji

Program i formularz do pobrania (format PDF)

Czytaj więcej: Publiczne konsultacje  projektu

Ogłoszenie w sprawie propozycji do Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole

Ogłoszenie
Wójta Gminy Legnickie Pole

w sprawie propozycji do Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2015 r.

Zaproszenie do składania propozycji do Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2015 r.

"Propozycje do programu współpracy prosimy zgłaszać na załączonym formularzu do 26.09.2014 r. (data wpływu do Urzędu)"


Do pobrania:

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert
Wójt Gminy Legnickie Pole podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w 2014 r. z zakresu ochrony i popularyzowania tradycji i dziedzictwa kulturowego Gminy legnickie Pole oraz jej mieszkańców poprzez organizację w plenerze imprezy ogólnodostępnej ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Pobierz dokument - wyniki otwartego konkusru ofert (format PDF)

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza nabór
kandydatów na członków komisji konkursowej

Przedmiotem otwartego konkursu, dla którego powołana zostanie komisja jest ochrona i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Gminy Legnickie Pole oraz jej mieszkańców poprzez organizację w plenerze imprezy ogólnodostępnej ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych tj:
Kulturalno - sportowej imprezy hippiczno-historycznej w Raczkowej pod nazwą: "Pożegnanie lata".

Treść ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej (format PDF)

Zarządzenie Nr 32/2014

Zarządzenie Nr 32/2014
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 31lipca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez ochronę i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Gminy Legnickie Pole oraz jej mieszkańców.

Pobierz zarządzenie nr 32/2014 (format PDF)