Organizacje pozarządowe

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Informuję, iż na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) i § 12 ust. 1 uchwały nr XXI/179/2013 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej.

Komisja konkursowa opiniować będzie złożone w otwartym konkursie, oferty na realizację zadania własnego Gminy z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez: organizację kolonii profilaktycznych w okresie wakacyjnym, w miejscowościach nadmorskich, dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Legnickie Pole.

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 20 maja 2014 r. do godz. 14 00.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej (format PDF)

Czytaj więcej: Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert

Informuję, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na:

- organizację kolonii profilaktycznych w okresie wakacyjnym, w miejscowościach nadmorskich, dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Legnickie Pole.

Ogłoszenie o konkursie do pobrania (format PDF) oraz w BIP zakładka organizacje pozarządowe.
Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Legnickie Pole ul. Dientzenhofera nr 1, I piętro, pok. nr 1, tel. 76 85 82 817

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konkursie ofert

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Image Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok." 

Czytaj więcej: Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi rozpoczęte.

ImageInformujemy, że rozpoczęły się publiczne konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Legnickie Pole do zapoznania się z projektem Programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy (pokój Nr 1 I piętro) w terminie od dnia 7 października 2013 r. do 21 października 2013 r. na załączonym formularzu konsultacji zamieszczonym w zakładce organizacje pozarządowe.
Konsultacje programu współpracy na 2014r. (kliknij plik pdf)


Czytaj więcej: Konsultacje z organizacjami pozarządowymi rozpoczęte.

Wyniki konsultacji.

ImageWyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok."

Czytaj więcej: Wyniki konsultacji.

Wyniki Konkursu

WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE
Podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2012 - wykaz podmiotów którym przyznano dotację na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 23 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Czytaj więcej: Wyniki Konkursu

Oferta na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportuWójt Gminy Legnickie Pole
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 r.

 
Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Czytaj więcej: Oferta na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Wyniki konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012"

Pokaż wyniki konsultacji projektu (format PDF)


Czytaj więcej: Wyniki konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012