Organizacje pozarządowe

Zaproszenie do współtworzenia Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

ngo00Szanowni Państwo, zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej Gminy do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Czytaj więcej: Zaproszenie do współtworzenia Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "I Gminna Olimpiada Ziemniaka".
W dniu 29 czerwca 2017 r. do Urzędu Gminy Legnickie Pole została złożona oferta w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Legnickie Pole, ul. Krasińskiego 29, 59-241 Legnickie Pole na realizację zadania publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz upowszechniania tradycji rozwoju świadomości kulturowej i obywatelskiej pn. „I Gminna Olimpiada Ziemniaka”.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
- wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy z ogranizacjami pozarządowymi

Na podstawie Zarządzenia nr 65/2016 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 14 listopada 2016 r. w okresie od 14 listopada do 20 listopada 2016 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji społecznych był „Roczny Program Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Czytaj więcej: Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy z ogranizacjami pozarządowymi

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Czytaj więcej: Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole...

Ogłoszenie w sprawie propozycji do Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole

Ogłoszenie
Wójta Gminy Legnickie Pole

w sprawie propozycji do Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2017 r.

Zaproszenie do składania propozycji do Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2017 r. "Propozycje do programu współpracy prosimy zgłaszać na załączonym formularzu do 10.11.2016 r. (data wpływu do Urzędu)"

Czytaj więcej: Ogłoszenie w sprawie propozycji do Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Legnickie Pole podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w 2015 r. z zakresu:
- wspierania projektów związanych z integracją i zwiększeniem udziału osób starszych w życiu społecznym, polegających na: zorganizowaniu kilkudniowych warsztatów pod nazwą "Seniorzy - Kwiaty jesieni"

Pobierz dokument - wyniki otwartego konkursu ofert (format PDF)

Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji Wyniki konsultacji projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Informuję, że w dniu 13 października 2015 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Na podstawie ogłoszenia Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 7 października 2015 r. okresie od 7 października do 13 października 2015 r. projekt Rocznego Programu współpracy był udostępniony i poddany opiniowaniu poprzez strony internetowe Gminy: www.legnickiepole.pl, www.bip.legnickiepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
W powyższym okresie ze strony organizacji i innych podmiotów nie wpłynęła żadna uwaga i opinia.

Legnickie Pole, dnia 19 października 2015 r.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - warsztatów dla seniorów.

Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania projektów związanych z integracją i zwiększaniem udziału osób starszych w życiu społecznym, polegający na: - zorganizowaniu kilkudniowych warsztatów pod nazwą: "Seniorzy - Kwiaty jesieni".
Szczegóły poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Treść Zarządzenia Nr 83/2015 (format PDF)