Organizacje pozarządowe

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 13.04.2018 r.

Protokół z dnia 13.04.2018 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018r. dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy z ogranizacjami pozarządowymi

ngo00Na podstawie Zarządzenia nr 0050.71.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 31 października 2017 r. w okresie od 31 października do 10 listopada 2017 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.

Czytaj więcej: Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy z ogranizacjami pozarządowymi

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi

ngo00Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Czytaj więcej: Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole...

Zaproszenie do współtworzenia Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

ngo00Szanowni Państwo, zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej Gminy do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Czytaj więcej: Zaproszenie do współtworzenia Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "I Gminna Olimpiada Ziemniaka".
W dniu 29 czerwca 2017 r. do Urzędu Gminy Legnickie Pole została złożona oferta w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Legnickie Pole, ul. Krasińskiego 29, 59-241 Legnickie Pole na realizację zadania publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz upowszechniania tradycji rozwoju świadomości kulturowej i obywatelskiej pn. „I Gminna Olimpiada Ziemniaka”.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
- wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy z ogranizacjami pozarządowymi

Na podstawie Zarządzenia nr 65/2016 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 14 listopada 2016 r. w okresie od 14 listopada do 20 listopada 2016 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji społecznych był „Roczny Program Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Czytaj więcej: Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy z ogranizacjami pozarządowymi

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Czytaj więcej: Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole...

Ogłoszenie w sprawie propozycji do Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole

Ogłoszenie
Wójta Gminy Legnickie Pole

w sprawie propozycji do Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2017 r.

Zaproszenie do składania propozycji do Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2017 r. "Propozycje do programu współpracy prosimy zgłaszać na załączonym formularzu do 10.11.2016 r. (data wpływu do Urzędu)"

Czytaj więcej: Ogłoszenie w sprawie propozycji do Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu