Organizacje pozarządowe

Wspieraj lokalnie

Druga edycja największego w Polsce projektu umożliwiającego efektywne wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych
oraz prowadzenie kampani rozliczania PIT-ów na terenie jednostek samorządu terytorialnego.

 

Roczny Program Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządzowymi na 2019 rok

Roczny Program Współpracy Gminy Legnickie Pole
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.98.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 29 października 2018 r. w okresie od 29 października do 2 listopada 2018 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.
Przedmiotem konsultacji społecznych był „Roczny Program Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Czytaj więcej: Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi

Wyniki otwartego kokursu ofert

Wójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
- wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

OGŁOSZENIE.PDF

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018r. dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Legnickie Pole podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
- wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

OGŁOSZENIE.PDF

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 13.04.2018 r.

Protokół z dnia 13.04.2018 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018r. dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy z ogranizacjami pozarządowymi

ngo00Na podstawie Zarządzenia nr 0050.71.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 31 października 2017 r. w okresie od 31 października do 10 listopada 2017 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.

Czytaj więcej: Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy z ogranizacjami pozarządowymi

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi

ngo00Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Czytaj więcej: Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole...