Sieć szkół

Sieć szkół i oddziałów przedszkolnych w gminie

Sieć szkół i oddziałów przedszkolnych w gminie


Od 1 września 2013r. - po likwidacji Szkoły Podstawowej w Bartoszowie - na terenie Gminy Legnickie Pole funkcjonuje jedna placówka oświatowa i jest nią Zespół Szkół w Legnickim Polu.
Obwody poszczególnych szkół wchodzących w jego skład zostały określone Uchwałą NR XXIV/135/2013 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2013 roku w następujący sposób:

1) Szkoła Podstawowa im. Księżnej Anny i Henryka Pobożnego w Legnickim Polu wchodząca w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu obejmuje miejscowości: Legnickie Pole, Mikołajowice, Strachowice, Ogonowice, Lubień, Czarnków, Raczkowa, Księginice, Taczalin, Gniewomierz, Psary – przysiółek Gniewomierza, Bartoszów, Koskowice, Kłębanowice, Nowa Wieś Legnicka, Koiszków, Mąkolice.

 

2) Gimnazjum im. Księżnej Anny i Henryka Pobożnego w Legnickim Polu wchodzące w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu obejmuje miejscowości: Legnickie Pole, Mikołajowice, Strachowice, Ogonowice, Lubień, Czarnków, Raczkowa, Księginice, Taczalin, Gniewomierz, Psary- przysiółek Gniewomierza, Bartoszów, Koskowice, Kłębanowice, Nowa Wieś Legnicka, Koiszków, Mąkolice.

 

 


Uchwała Nr XXIV/134/2013 Rada Gminy Legnickie Pole w dniu 30 stycznia 2013r. określiła obowiązujący również od 1 września 2013 roku  plan sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach którego funkcjonuje:

1) Przedszkole Publiczne w Legnickim Polu wchodzące w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu

2) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Księżnej Anny i Henryka Pobożnego w Legnickim Polu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu.