Inwestycje oświatowe

30 grudnia 2004 roku zakończyła się budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Legnickim Polu 30 grudnia 2004 roku zakończyła się budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Legnickim Polu. Przetarg na budowę sali o kubaturze ok. 11 tys. m3 został ogłoszony w marcu 2004r. Na początku czerwca rozpoczęły się prace. Budowa pierwszego tego typu obiektu sportowego w gminie Legnickie Pole zapisana została w "Programie rozwoju oświaty i racjonalizacji sieci szkół na terenie gminy Legnickie Pole" z 2000 roku. Sala miała być zwieńczeniem inwestycji w ramach kompleksu szkolnego przy Zespole Szkół. Obiekt służy wszystkim mieszkańcom gminy, integracji wszystkich środowisk.

Czerwiec 2004

Grudzień 2004