Stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole

indeks.jpgPrzypominamy, iż do 15 lipca 2020r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole.
Stypendium może być przyznane uczniom zamieszkującym teren Gminy Legnickie Pole, uczęszczającym do klas I-VIII szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących i profilowanych oraz techników.

Stypendium przyznawane jest za:

1) wysokie wyniki w nauce (z wyłączeniem uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej, w stosunku do których stosuje się oceny opisowe),
2) osiągnięcia naukowe,
3) osiągnięcia artystyczne,
4) osiągnięcia sportowe.

Szczegółowe informacje o kryteriach otrzymania stypendium oraz wniosku, zawarte są w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI.189.2017 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Wniosek o przyznanie stypendium
Regulamin

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu