Umowa na dowóz dzieci i uczniów podpisana.

P1013468.JPGW wyniku przeprowadzonego przetargu na usługę dotyczącą dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020, została wybrana firma: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna, ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin, której to oferta opiewała na kwotę 257 958,00 zł brutto.
Jest to kwota o ponad 40000,00 zł niższa od oferty drugiego wykonawcy.
Należy zaznaczyć, że planowana kwota w budżecie gminy na wydatkowanie tego zadania wynosi 420 000,00 zł. a więc kwota zaoszczędzona w tym postępowaniu wynosi ok. 160 000,00 zł.
Duża zmiana nastąpiła również w zakresie oferty. Otóż z przewozu skorzystają również dzieci dojeżdzające do przedszkola w wieku 3 i 4 lat. Ponadto wykonawca tj. PKS, w ramach wykonywanych usług może pobierać opłaty za przewożenie innych osób w autobusach szkolnych, pod warunkiem zapewnienia miejsc siedzących wszystkim dzieciom. Oznacza to, że każdy może za odpłatnością skorzystać z przejazdu autobusem, oczywiście pod warunkiem, że będzie miejsce siedzące.


Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu