Rekrutacja do klas I Zespołu Szkół w Legnickim Polu na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do klas I Zespołu Szkół w Legnickim Poluna rok szkolny 2019/2020

Od 04 marca do 15 marca 2019 r. można składać wnioski rekrutacyjne do klas I Zespołu Szkół w Legnickim Polu na rok szkolny 2019/2020. Nasze placówki wchodzą w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu. Należą do nich :Szkoła Podstawowa z/s w Bartoszowie i w Mikołajowicach. Wszystkie są po kapitalnym remoncie i termomodernizacji, wyposażone w nowoczesny sprzęt m.in. tablice interaktywne i projektory. Przy każdej ze szkół znajdują się nowe place zabaw i ogrodzony, bezpieczny teren do przebywania na świeżym powietrzu. Stwarzamy warunki pełnego rozwoju dziecka poprzez zatrudnianie wykwalifikowanej i ciągle doskonalącej się kadry pedagogicznej.
Naszą codzienną pracę opieramy na podstawie programowej, a także realizujemy własne programy edukacyjne. Dodatkowo uatrakcyjniamy pobyt uczniów w szkole, poprzez organizowanie wycieczek o tematyce ekologicznej, zdrowotnej oraz przyrodniczej. Stwarzamy możliwość uczestniczenia w wielu wydarzeniach kulturalnych np. wyjazdach do teatru, kina i muzeum. Nasze szkoły są bezpieczne i przyjazne dziecku.Zapewniamy pomoc psychologiczno – pedagogiczną, logopedyczną oraz indywidualne zajęcia z EEG BIOFEEDBACK. Ponadto oferujemy szeroką gamę bezpłatnych zajęć dodatkowych. Każdy uczeń wymagający opieki po zajęciach , może skorzystać z bezpłatnych zajęć świetlicowych. Przygotowujemy uczniów nie tylko do osiągania sukcesów, ale i do radzenia sobie z porażkami.

O wynikach rekrutacji będzie można się dowiedzieć na stronie internetowej szkoły www.zslegnickiepole.szkolnastrona.pl

WSZELKICH INFORMACJI ODNOŚNIE ZASAD REKRUTACJI W TYM SKŁADANYCH DOKUMENTÓW UDZIELA DYREKTOR BĄDŹ UPOWAŻNIONY PRACOWNIK ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGNICKIM POLU.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty na rok szkolny 2019/2020.
 

Pliki do pobrania

1.       Wniosek rekrutacyjny

2.       Oświadczenie woli rodzica

3.       Zarządzenie nr 9/2018/2019 w sprawie ogłoszenia rekrutacji i powołania komisji

4.       Zasady i terminy rekrutacji uczniów do klas I


                                                                              
                                                             Dyrektor Zespołu Szkół w Legnickim Polu
                                                                          Dorota Anklewicz- Siczek

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu