Rekrutacja do klasy I na rok szkoly 2018/2019

SP00Od 12 lutego do 9 marca 2018 r. można składać wnioski rekrutacyjne do klasy I Zespołu Szkół w Legnickim Polu na rok szkolny 2018/2019.
Nasze placówki wchodzą w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu. Należą do nich: Szkoła Podstawowa z/s w Bartoszowie i w Mikołajowicach.
Wszystkie są po kapitalnym remoncie i termomodernizacji, wyposażone w nowoczesny sprzęt m.in. tablice interaktywne i projektory. Przy każdej ze szkół znajdują się nowe place zabaw i ogrodzony, bezpieczny teren do przebywania na świeżym powietrzu. Stwarzamy warunki pełnego rozwoju dziecka poprzez zatrudnianie wykwalifikowanej i ciągle doskonalącej się kadry pedagogicznej.

Naszą codzienną pracę opieramy na podstawie programowej, a także realizujemy własne programy edukacyjne. Dodatkowo uatrakcyjniamy pobyt uczniów w szkole, poprzez organizowanie wycieczek o tematyce ekologicznej, zdrowotnej oraz przyrodniczej. Stwarzamy możliwość uczestniczenia w wielu wydarzeniach kulturalnych np. wyjazdach do teatru, kina i muzeum. Nasze szkoły są bezpieczne i przyjazne dziecku.
Zapewniamy pomoc psychologiczno – pedagogiczną, logopedyczną oraz indywidualne zajęcia z EEG BIOFEEDBACK. Ponadto oferujemy szeroką gamę bezpłatnych zajęć dodatkowych. Każdy uczeń wymagający opieki po zajęciach, może skorzystać z bezpłatnych zajęć świetlicowych.

Przygotowujemy nie tylko do osiągania sukcesów, ale i do radzenia sobie z porażkami.
O wynikach rekrutacji będzie można się dowiedzieć na stronie internetowej szkoły www.zslegnickiepole.szkolnastrona.pl.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty na rok szkolny 2018/2019. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Legnickim Polu

Pliki do pobrania:
1. Wniosek rekrutacyjny
2. Oświadczenie woli rodzica
3. Zarządzenie nr 11 w sprawie ogłoszenia rekrutacji i powołania komisji
4. Zasady i terminy rekrutacji uczniów do klas I

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu