Rekrutacja do klas I Zespołu Szkół w Legnickim Polu

rerutacja 2017 2018Od 20 marca do 21 kwietnia 2017 r. można składać wnioski rekrutacyjne do klas I Zespołu Szkół w Legnickim Polu na rok szkolny 2017/2018. Nasze placówki mieszczą się w Zespole Szkół w Legnickim Polu. Należą do nich: Szkoła Podstawowa z/s w Bartoszowie i w Mikołajowicach. Wszystkie są po kapitalnym remoncie i termomodernizacji, wyposażone w nowoczesny sprzęt m.in. tablice interaktywne i projektory. Przy każdej ze szkół znajdują się nowe place zabaw i ogrodzony, bezpieczny teren do przebywania na świeżym powietrzu. Stwarzamy warunki pełnego rozwoju dziecka poprzez zatrudnianie wykwalifikowanej i ciągle doskonalącej się kadry pedagogicznej. Naszą codzienną pracę opieramy na podstawie programowej, a także realizujemy własne programy edukacyjne. Dodatkowo uatrakcyjniamy pobyt uczniów w szkole, poprzez organizowanie wycieczek o tematyce ekologicznej, zdrowotnej oraz przyrodniczej. Stwarzamy możliwość uczestniczenia w wielu wydarzeniach kulturalnych np. wyjazdach do teatru, kina i muzeum. Nasze szkoły są bezpieczne i przyjazne dziecku. Zapewniamy pomoc psychologiczno – pedagogiczną, logopedyczną oraz indywidualne zajęcia z EEG BIOFEEDBACK. Ponadto oferujemy szeroką gamę bezpłatnych zajęć dodatkowych. Każdy uczeń wymagający opieki po zajęciach, może skorzystać z bezpłatnych zajęć świetlicowych. Przygotowujemy nie tylko do osiągania sukcesów, ale i do radzenia sobie z porażkami.

O wynikach rekrutacji będzie można się dowiedzieć na stronie internetowej szkoły www.zslegnickiepole.szkolnastrona.pl oraz www.legnickiepole.pl.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty na rok szkolny 2017/2018.


Dyrektor Zespołu Szkół
w Legnickim Polu

Pliki do pobrania:
1. Wniosek rekrutacyjny
2. Oświadczenie woli rodzica
3. Zarządzenie nr 12 w sprawie ogłoszenia rekrutacji i powołania komisji
4. Zasady i terminy rekrutacji uczniów do klas I