Oświata

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Czytaj więcej: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Sieć szkół

Sieć szkół i oddziałów przedszkolnych w gminie

Czytaj więcej: Sieć szkół

Inwestycje oświatowe

30 grudnia 2004 roku zakończyła się budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Legnickim Polu

Czytaj więcej: Inwestycje oświatowe