Oświata

Sieć szkół

Sieć szkół i oddziałów przedszkolnych w gminie

Czytaj więcej: Sieć szkół

Stypendia szkolne i zasiłki na rok szkolny 2016/2017

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendia szkolne, zasiłki szkolne. Przyznawane są od 2005 roku na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty oraz uchwały w sprawie przyznawania stypendiów

Czytaj więcej: Stypendia szkolne i zasiłki na rok szkolny 2016/2017