Oświata

Rekrutacja do klas I Zespołu Szkół w Legnickim Polu

Drukuj
rerutacja 2017 2018Od 20 marca do 21 kwietnia 2017 r. można składać wnioski rekrutacyjne do klas I Zespołu Szkół w Legnickim Polu na rok szkolny 2017/2018. Nasze placówki mieszczą się w Zespole Szkół w Legnickim Polu. Należą do nich: Szkoła Podstawowa z/s w Bartoszowie i w Mikołajowicach. Wszystkie są po kapitalnym remoncie i termomodernizacji, wyposażone w nowoczesny sprzęt m.in. tablice interaktywne i projektory. Przy każdej ze szkół znajdują się nowe place zabaw i ogrodzony, bezpieczny teren do przebywania na świeżym powietrzu. Stwarzamy warunki pełnego rozwoju dziecka poprzez zatrudnianie wykwalifikowanej i ciągle doskonalącej się kadry pedagogicznej. Naszą codzienną pracę opieramy na podstawie programowej, a także realizujemy własne programy edukacyjne. Dodatkowo uatrakcyjniamy pobyt uczniów w szkole, poprzez organizowanie wycieczek o tematyce ekologicznej, zdrowotnej oraz przyrodniczej. Stwarzamy możliwość uczestniczenia w wielu wydarzeniach kulturalnych np. wyjazdach do teatru, kina i muzeum. Nasze szkoły są bezpieczne i przyjazne dziecku. Zapewniamy pomoc psychologiczno – pedagogiczną, logopedyczną oraz indywidualne zajęcia z EEG BIOFEEDBACK.

Czytaj więcej: Rekrutacja do klas I Zespołu Szkół w Legnickim Polu

Inwestycje oświatowe

Drukuj
30 grudnia 2004 roku zakończyła się budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Legnickim Polu

Czytaj więcej: Inwestycje oświatowe

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Drukuj

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Czytaj więcej: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Sieć szkół

Drukuj
Sieć szkół i oddziałów przedszkolnych w gminie

Czytaj więcej: Sieć szkół

Wyprawka Szkolna 2015

Drukuj
ImageInformujemy, iż osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania do zakupu podręczników mogą składać wnioski do szkół na terenie Gminy Legnickie Pole, w których będą uczyć się ich dzieci do 11 września 2015 r. Dofinansowanie przyznawane będzie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”

Czytaj więcej: Wyprawka Szkolna 2015

Stypendia szkolne i zasiłki na rok szkolny 2016/2017

Drukuj
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendia szkolne, zasiłki szkolne. Przyznawane są od 2005 roku na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty oraz uchwały w sprawie przyznawania stypendiów

Czytaj więcej: Stypendia szkolne i zasiłki na rok szkolny 2016/2017