Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2016

Wyłożenie do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Załączniki do pobrania: