Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o ochronie środowiska: http://www.srodowisko.legnickiepole.pl