Przedszkole nie dla wszystkich

Od sześciu lat rodzi się u nas coraz więcej dzieci. Dzięki UE w przedszkolach nie będzie ciasno.

www.polskatimes.pl/gazetawroclawska/stronaglowna/48405,przedszkole-jest-dla-dzieci-jednak-nie-dla-wszystkich,id,t.html