Ogłoszenie Wójta Gminy Legnickie Pole

Wójt Gminy Legnickie Pole
ogłasza konsultacje projektu
„Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu