Zarządzenie Nr 0050.92.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 11 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.92.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 11 października 2018 roku


w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań w związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Legnickie Pole

ZARZĄDZENIE.PDF

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu