Zarządzenie nr 0050.71.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 19 lipca 2018 roku

Zarządzenie nr 0050.71.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 19 lipca 2018 roku


w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie Pole.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu