Zarządzenie Nr. 0050.51.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 17 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr. 0050.51.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 17 maja 2018 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


ZARZĄDZENIE.PDF

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu