Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 13.04.2018 r.

Protokół z dnia 13.04.2018 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PROTOKÓŁ.PDF

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu