Zarządzenie nr 0050.31.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 7 marca 2018 roku

Zarządzenie nr 0050.31.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 7 marca 2018 roku

w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości gminnych
przeznaczonych do oddania w najem


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) Wójt Gminy Legnickie Pole informuje, że w dniu 07 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości: dz.66 położonej w Legnickim Polu przeznaczonej do oddania w najem na okres 1 roku.

ZARZĄDZENIE.PDF

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu