Zarządzenie nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 7 marca 2018 roku

Zarządzenie nr 0050.30.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 7 marca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych
przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) Wójt Gminy Legnickie Pole informuje, że w dniu 07 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości: dz. 89/12 oraz 9/20 położonej w Legnickim Polu, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.


ZARZĄDZENIE.PDF